Skip links

Veelgestelde vragen

activerend werk plushome

Mag ik eerst een keertje kennis maken met de activiteiten en projecten bij Plushome? Hoe werkt dat?
Je mag zeker eerst kennis komen maken bij de activiteiten en projecten van Plushome. Op deze manier kun je kijken of het bij jou past en of het aansluit bij jouw wensen. Wel is het belangrijk om jouw wijkcoach op de hoogte te stellen van het feit dat je interesse hebt om een activiteit of project bij Plushome te volgen. Hier zal meer over verteld worden bij de derde vraag. Wanneer er nog geen wijkteam betrokken is, is het belangrijk dat dit eerst in gang wordt gezet. Plushome zal je uitleggen hoe dit werkt. Hierna ben je van harte welkom om kennis te maken!

Wat gebeurt er als ik na de kennismaking besluit om deel te nemen aan een activiteit of project bij Plushome?
Als je na de kennismaking besluit dat je graag wilt deelnemen, mag je direct aansluiten. Daarnaast zal er een intake plaatsvinden waarin wordt besproken hoe je dagen eruit zien, hoe je zou willen dat jouw dagen eruit zien, wat je graag wil leren tijdens de activiteiten en/of projecten, welke ondersteuning je nodig hebt en waar de begeleiders rekening mee moeten houden. Jouw vaste begeleider of de intaker zal contact opnemen met de wijkcoach voor de indicatie. Samen met jouw vaste begeleider of de intaker maak je een plan waarin jouw leerdoelen beschreven staan. Dit plan wordt samen met jou om het half jaar geëvalueerd.

Geldt er een eigen bijdrage voor de activiteiten en projecten bij Plushome? 
Belangrijk is dat er een indicatie aangevraagd wordt bij het wijkteam. Dit hoef jij in principe niet zelf te doen. Jouw vaste begeleider of de intaker neemt hierover contact op met jouw wijkcoach. Wanneer je begeleiding ontvangt vanuit Plushome of een andere organisatie via de WMO, betaal je al een eigen bijdrage aan het CAK. Daarom hoef je geen eigen bijdrage te betalen bij deelname aan een project van Activerend Werk. Ontvang je geen begeleiding en doe je mee aan een activiteit of project van Activerend Werk, dan geldt er een eigen bijdrage van maximaal €17,50 per 4 weken.

Is er begeleiding aanwezig tijdens de activiteiten en projecten? Zo ja, hoe ziet dit eruit?
Tijdens iedere activiteit en project is begeleiding aanwezig. De begeleiding stuurt de activiteit of het project aan. Ze hebben een coachende rol en zullen jouw doelen en de groepsdoelen voor ogen houden. Je kunt met al je vragen bij hen terecht en zij bieden een luisterend oor.

Hoe kan ik mij ontwikkelen op de participatieladder tijdens de activiteiten en projecten van Plushome?
Bij de activiteiten van Plushome kun je op een laagdrempelige manier sociale contacten opdoen, werken aan je dagelijkse ritme en andere persoonlijke doelen. Als je deelneemt aan een van de projecten wordt er wat wat meer van je verwacht, zoals: op tijd komen, wekelijkse actieve deelname, werken aan groepsdoelen en persoonlijke doelen. Wanneer jij je verantwoordelijkheden wil uitbreiden zodat je je kan ontwikkelen op de participatieladder, zal er samen met jouw gekeken worden hoe dit vormgegeven kan worden.

Ten slotte zal er tijdens de halfjaarlijkse evaluatie met jou gekeken worden wat de nieuwe leerdoelen zijn voor het komende half jaar. Samen met de begeleider van de activiteit of het project wordt gekeken wat ervoor nodig is om jouw leerdoelen te realiseren en welke verantwoordelijkheden hierbij horen.

participatieladder-website-aw(3)

Wil je een keer komen kijken en de sfeer proeven?
Meld je aan via de aanmeld knop!